Warunki storno

Potwierdzenie rezerwacji stanowi zapłata zaliczki. Po dokonaniu rezerwacji zamawiający zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 50% całkowitej wyliczonej sumy za pobyt i wyżywienie zgodnie z uzgodnieniem dokonanym przez telefon lub pocztą elektroniczną.
W przypadku gdy zamawiający ma potwierdzoną rezerwację przez telefon lub e-mail ale nie zapłaci zaliczki, jego rezerwacja jest nieważna! Wyjątkiem jest sytuacja, w której gość składa zamówienie na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem pobytu a z przyczyn technicznych zaliczka nie dotarłaby przed terminem przyjazdu (goście zagraniczni).

Anulowaną rezerwacją Dom Wypoczynkowy NINA może dysponować dowolnie. Prosimy o przyjazd w godz. 14:00 – 18:00, późniejsze przybycie (po godz. 18:00) prosimy uprzednio zgłosić pocztą elektroniczną lub telefonicznie na numer +421 908 200 627 lub +421 915 033 186. W dzień wyjazdu prosimy o zwolnienie pokoju do godziny 9:30.
W przypadku anulowania rezerwacji na 21 lub więcej dni przed przyjazdem zwracamy zaliczkę w pełnej wysokości po potrąceniu opłat bankowych.

W przypadku anulowania rezerwacji na 20 do 14 dni przed przyjazdem zwracamy zaliczkę po potrąceniu 30% jej wartości.
W przypadku anulowania rezerwacji na 13 do 7 dni przed przyjazdem zwracamy zaliczkę po potrąceniu 60% jej wartości.
W przypadku anulowania rezerwacji 6 lub mniej dni przed przyjazdem wpłaconej zaliczki nie zwracamy.

Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w gotówce w chwili przyjazdu. W przypadku wyjazdu przed terminem gość płaci za pobyt pełną sumę zgodnie z zamówieniem. Wystawiając rachunek za pobyt nie bierzemy pod uwagę ile dni goście przebywali w naszym domu, lecz na ile dni złożyli zamówienie. W przypadku, gdy gość zamówi określoną ilość łóżek, np. 10 a przyjedzie 8 osób a nie informował o tej zmianie, podczas wystawiania rachunku zostanie obciążony jak na zamówieniu za 10 osób (oprócz przypadków życiowej tragedii, siły wyższej, ciężkiej choroby lub urazu). W przypadku wcześniejszego poinformowania o zmianie obowiązują zasady jak w przypadku anulowania rezerwacji.