Stornopodmienky

Za záväznú objednávku  sa považuje zaplatenie zálohy. Každý hosť Rekreačného domu Nina sa stáva hosťom až zaplatí zálohu podľa e-mailovej dokumentácie, prípadne telefonického dohovoru. Záloha  tvorí 50% z celkovej vykalkulovanej sumy.

Pokiaľ klient má e-mailom, prípadne telefónom potvrdenú rezerváciu, ale nezaplatí zálohu jeho rezervácia je neplatná! Táto situácia neplatí ak sa klient  objedná menej ako 10 dní pred nástupom na pobyt a záloha by technicky nestihla prísť( najmä zo zahraničia). Pri zasielaní zálohy sa berie do úvahy dátum, v ktorom nám bude záloha doručená. Tento dátum je dôležitý aj v prípade, že je voľná posledná izba a je o ňu viac záujemcov.

Stornovanou kapacitou môže Rekreačný dom Nina voľne disponovať. Príchod hostí očakávame od 14 do 18 hod., / príchod klientov po 18 hod. ,  prosíme ohlásiť písomne alebo telefonicky z cesty na číslo 00421 908 200 627, alebo 00421 915 033 186 /. Odchod klientov je  najneskôr do 9.30 hod.

Ak hosť stornuje pobyt 21 a viac dní pred nástupom na pobyt bude mu vrátená celá záloha mínus bankové poplatky. V tomto prípade si Penzión Nina neúčtuje žiadne ani len režijné náklady!

Ak hosť stornuje pobyt 20 až 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30% zo zaplatenej zálohy.

Ak hosť stornuje pobyt 13 až 7 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 60% zo zaplatenej zálohy.

Ak hosť stornuje pobyt 6 dní až deň nástupu na pobyt je storno poplatok 100% zo zaplatenej zálohy.

Za pobyt sa platí v hotovosti pri príchode. Hosť, ktorý sa počas pobytu rozhodne, že pobyt zo svojich súkromných dôvodov skráti platí sumu podľa objednávky (plnú sumu). Pri vyúčtovaní za pobyt, neberieme do úvahy koľko dní boli hostia ubytovaní, ale objednávku na koľko dní si ubytovanie respektíve služby objednali. V prípade, že si hosť objedná určitý počet lôžok napr. 10,  prídu 8 a neinformoval o tejto skutočnosti – tak  pri vyúčtovaní bude platba podľa objednávky čiže za 10 osôb( okrem prípadov, že sa stane vážna životná tragédia, pohroma, úraz, vážna choroba).