Tatry Zachodnie, Rohacze (słow. Rohače)

Tatry Zachodnie tworzą wraz z Tatrami Wschodnimi geomorfologiczną całość Tatr o powierzchni 400 km2. Tatry Zachodnie o maksymalnej wysokości 2 248 m n.p.m. są drugim pod względem wysokości pogórzem na Słowacji. Wyższe są jedynie Tatry Wysokie, które swojego zachodniego sąsiada przewyższają o około 400 m. W Tatrach Zachodnich znajduje się kilka malowniczych górskich jezior i wodospadów oraz ciekawych szlaków turystycznych

Zamek Orawski

Rozłożysty w pełni zachowany zamek znajduje się na wysokiej skale górującej ponad miasteczkiem Orawskie Podzamcze (słow. Oravský Podzámok) i rzeką Orawą. Po restauracji w latach 1953-1968 jest jednym z najlepiej zachowanych zamków na Słowacji i stanowi pamiątkę kultury narodowej. Do obecnego wyglądu zamku, który jest unikalną kompozycją trzech zamków przyklejonych do profilu zamkowej skały, walnie przyczynił się ród Turzonów. Zamkowe wnętrza zachowały oryginalny styl z epoki gotyku, renesansu i romantyzmu. W chwili obecnej na zamku znajdują się ekspozycje Muzeum Orawskiego z siedzibą w Dolnym Kubinie (założonego w 1868) będącego jednym z najstarszych muzeów na Słowacji.

Muzeum Wsi Orawskiej

Muzeum znajduje się u podnóża Rohaczy w Tatrach Zachodnich. Zostało założone w 1975 roku i prezentuje kulturę i architekturę ludową Orawy – składa się z przeniesionych do skansenu oryginalnych orawskich budynków o budowie zrębowej. Poza wiejskimi zagrodami z budynkami gospodarskimi są tu także dwory ziemiańskie i budynki sakralne. Wśród unikalnych zabytków znajduje się późnogotycki kościół z Zabrezia (XV-XVIII w.), dwór ziemiański z Górnego Kubina z 1752 r., dom z Czimhowej (słow. Čimhová) i inne trzy obiekty z XVIII w.

Orawice – Dolina Juraniowa (słow. Juráňova dolina)

Orawice (słow. Oravice) dają wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu. Jedną z nich może być wycieczka do Doliny Juraniowej czerwnonym szlakiem rozpoczynającym się w Orawicach. Trasa jest nietrudna i dlatego jest bardzo uczęszczana przez turystów odwiedzających kanion, utworzony w przeszłości przez potok płynący doliną. Potok ten uformował w dolinie mnóstwo czarujących zakątków, które przeplatają się z widokiem bystrego nurtu potoku i drabin umożliwiających zwiedzanie doliny. W przeszłości dolina znana była z tego, iż zwożono tędy drewno i rudę żelaza po moście, którego długość sięgała ok. 600 metrów. Pozostałości tego unikalnego mostu można znaleźć do dziś.

Jezioro Orawskie (słow. Vodná nádrž Orava)

Orawska zapora wodna jest największym centrum turystycznym górnej Orawy. Ze swoimi ośrodkami, z których najbardziej znana jest Słanicka Osada daje możliwość uprawniania wielu różnych sportów jak rowery wodne, wioślarstwo, nurkowanie, narty wodne, windsurfing, żeglarstwo i inne. Przyjemną formą wypoczynku może być także rejs statkiem wycieczkowym na Słanicki Ostrów (słow. Slanický ostrov), który jest pozostałością po jednej z zatopionych wsi – Słanicy. Na wysepce znajduje się Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w którym znajduje się muzeum ludowej rzeźby i malarstwa prezentujące dzieła nieznanych ludowych rzeźbiarzy i kamieniarzy z minionych stuleci.

Podbiel

Wieś Podbiel wyróżnia się ilością skarbów ludowej architektury w postaci budynków drewanianych, bodaj najlepiej zachowanych w całej Środkowej Europie. Łącznie znajduje się tam 64 dawne domy drewniane, pochodzące w większości z końca XIX w. Za wsią, w kierunku Rohaczy zachował się kolejny skarb – pozostałość huty żelaza, tzw. Franciszkowej Huty, w której znajduje się też dawny piec.

Twardoszyn

W Twardoszynie znajduje się późnogotycki kościół drewniany z XV w. znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO umiejscowiony na cmentarzu miejskim. W mieście mieści się również galeria Marii Medveckej mieszcząca wybór jej malarskiej twórczości..

Gajówka Hviezdoslava w Orawskiej Półgórze (słow. Oravská Polhora)

Ekspozycja literacka umieszczona w budynku gajówki pod Babią Górą otwarta w październiku 1979 z okazji 25-lecia konkursu recytatorskiego Hviezdoslavov Kubin. Jest to pierwsze muzeum literackie na Słowacji poświęcone twórczości największego słowackiego poety Pavla Országha ps. Hviezdoslav. W czasach monarchii austrowęgierskiej przy gajówce znajdowała się łaźnia.

Jaskinie Demianowskie

Bogactwo regionu Liptów stanowią podziemne jaskinie krasowe – stąd zwyczajowa jego nazwa – Liptowski Kras. Po północnej stronie Niżnych Tatr, w Dolinie Demianowskiej znajduje się Demianowski Kras, w którym dominuje długi na 25 km system Jaskiń Demianowskich. Udostępnione do zwiedzania są dwie jaskinie – Demianowska Jaskinia Lodowa i Demianowska Jaskinia Wolności, która jest jedną z najpiękniejszych w Europie.