Domový poriadok

Vážení hostia!

Vítame Vás  a prajeme Vám, aby ste sa  z pobytu u nás vrátili domov oddýchnutí a spokojní.

Preto Vás prosíme o dodržiavanie následujúcich pokynov:

 • Vo vnútorných priestoroch  domu a na balkónoch sa nefajčí!
 • Vo vnútorných priestoroch domu sa prezúva!
 • V deň príchodu Vás ubytujeme od 14.00 hod
 • Do ubytovacej časti sa nevstupuje s lyžami a lyžiarkami,  na odloženie  týchto vecí je určené miesto
 • Raňajky sú pripravené od 7.30 – 9.00 hod a večere od 16.00 do 20.00
 • Závady na izbe prosíme nahlásiť ihneď po ubytovaní
 • Na izbách je zakázané používať variče a ohrievače
 • Nočný kľud prosíme dodržiavať od 22.00 do 6.00 hod

 

 • Hosť môže prijímať návštevy v ubytovacom zariadení len so súhlasom majiteľa Rekreačného domu Nina, a to len v čase od 8,00 – do 22.00 hod
 • V izbe ani v spoločenských priestoroch Rekreačného domu NINA nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie /TV-SAT/
 • Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a príslušenstve svetlo, uzatvoriť strešné okna (ak sa v izbe nachádzajú)
 • V deň ukončenia pobytu prosíme uvoľniť izby do 9.30 hod, ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, môže mu Rekreačný dom NINA účtovať pobyt aj za nasledujúci deň

  Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.